Herbalife Distributor Herbalife BB barcode
ลงทะเบียนเพื่อขอดูราคา
090-413-9897,ติดต่อฉัน, เกี่ยวกับฉัน
หน้าแรก ผลิตภัณฑ์หลัก ควบคุมน้ำหนัก กีฬา/พลังงาน สุขภาพ สร้างรายได้เสริม
โภชนาการเพื่อสุขภาพ herbalifeherbalife health
Bookmark and Share คุณอยู่ที่นี่ - หน้าหลัก > สุขภาพเฉพาะด้าน > คำถามที่มักถามบ่อยด้านสุขภาพ
สุขภาพหัวใจ
เฮอร์บาไลฟ์ไลน์
สุขภาพภูมิต้านทาน
โรสออกซ์
ฟอร์มูล่า2
ระบบย่อยอาหาร
ไฟเบอร์บอนด์
ไฟเบอร์ และพืชผักสมุนไพร
อายุยืนแบบสุขภาพดี
เฮอร์บาไลฟ์ไลน์
คำถามที่พบบ่อย
ตอบคำถามด้านดูแลรักษาสุขภาพ
ตอบคำถามด้านผลิตภัณฑ์

 

คำถามที่มักถามบ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ
เรียนรู้ว่าทำไมผลิตภัณฑ์และโปรแกรมของเฮอร์บาไลฟ์ถึงช่วยให้คุณมีสุขภาพดี แข็งแรง มีพลังงานอย่างได้ผล! หรือ
คุณยังสามารถหาคำตอบให้กับคำถามที่ถามบ่อยด้านผลิตภัณฑ์โภชนาการ ของเรา,
คำถามที่ถามบ่อยด้านการเพิ่มน้ำหนัก
และ คำถามที่ถามบ่อยด้านการลดน้ำหนัก ได้อีกด้วย

1.

ทำไมเราถึงมีปัญหาสุขภาพ?

โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรา แบ่งได้เป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ
     
1. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ นั่นคือเราได้รับเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย แล้วก็เป็นโรคนั้นๆ เช่นไข้หวัด
มาเลเรีย วัณโรค เอดส์ ซี่งเราก็ป้องกันได้ง่ายๆ คือ ไม่รับเชื้อโรคนั้นโดยตรง หรือฉีดวัคซีนป้องกัน
     
2. โรคที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากอาหารที่เราทาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบัน
เช่น หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ เนื่องจากไม่มีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค จึงไม่สามารถป้องกันโดยการ
ไม่ไปรับเชื้อ หรือฉีดวัคซีนได้ ต้องป้องกันโดยการทานอาหารให้ครบ
 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม

และด้วยชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้เราไม่มีเวลาทำอาหารทานเอง รวมถึงอาหารต่างๆที่เราทาน เป็นสินค้ามากกว่าจะเป็น
อาหารจึงทำให้เราทานอาหารที่มีสารอาหารบางอย่างมากไป เช่น แป้ง ไขมัน โปรตีนจากสัตว์ รวมถึงสารพิษใน
อาหาร และทานสารอาหารบางอย่างน้อยไปเช่น วิตามิน เกลือแร่ น้ำ ไฟเบอร์ โปรตีนจากพืช การงดอาหารบาง
มื้อ การทานอาหารบางมื้อมากไป ทำให้เราเป็นโรคต่างๆข้างต้น

การที่เราทานอาหารที่มีสารอาหารบางอย่างมากไปเช่น แป้ง ไขมัน โปรตีนจากสัตว์ รวมถึงสารพิษในอาหาร จะทำ
ให้เกิดการสะสมหรือตกค้าง เช่น การสะสมของไขมัน การตกค้างของสารพิษ หรือของเสีย เป็นที่มาของโรคบาง
อย่าง เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความดัน หัวใจ

การที่เราทานอาหารที่มีสารอาหารบางอย่างน้อยเกินไป เช่น วิตามิน เกลือแร่ น้ำ ไฟเบอร์ โปรตีนจากพืช การที่
ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นบางอย่าง ทำให้อวัยวะบางส่วนทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นที่มาของโรคต่างๆเช่น
โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ ตัวอย่างเช่น หากร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบควบคุม
น้ำตาลในร่างกาย ก็จะทำให้ระบบควบคุมน้ำตาลทำงานบกพร่อง เราก็จะเป็นโรค เบาหวาน ส่วนโรคอื่นๆ ก็จะมี
ลักษณะคล้ายๆกัน

2.

โปรแกรมของ Herbalife ช่วยรักษาโรคได้หรือไม่? ทำไมคนเป็นโรคต่างๆถึง
อาการดีขึ้น
?

โปรแกรมของเราไม่ได้รักษาโรคใดๆ เพราะว่าเป็นอาหารไม่ใช่ยา แต่ด้วยหลักการให้สารอาหารที่ดี พร้อมกับกำจัด
ของเสียออกไป คืนความสมดุลให้ร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกาย
สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้น ระบบการปรับสมดุลในร่างกายดีขึ้น ก็ย่อมทำให้อาการของโรคต่างๆดีขึ้น

การเข้าโปรแกรมกับ Herbalife เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากโรคที่เราเป็นมีสาเหตุมาจาก การทานสาร
อาหาบางอย่างมากเกินไป เช่น แป้ง ไขมัน โปรตีนจากสัตว์ รวมถึงสารพิษในอาหาร เมื่อเข้าโปรแกรมกับ

Herbalife ร่างกายได้รับสารอาหารตามที่กล้าวมาแล้วน้อยลง ก็จะมีการนำที่สะสมไว้มาใช้ และในขณะเดียวกัน
โปรแกรมจะช่วยขับล้างส่วนที่ตกค้างในร่างกาย ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทานสารอาหารบางอย่างมากเกินไป
ก็จะดีขึ้น เช่นโรคอ้วน โรคมะเร็ง ความดัน หัวใจ

แต่หากโรคที่เราเป็นเกิดจากการทานสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นน้อยเกินไป เช่น วิตามิน เกลือแร่ น้ำ ไฟเบอร์
โปรตีนจากพืช การเข้าโปรแกรมกับ
 Herbalife ร่างกายก็จะได้รับสิ่งที่เคยขาดไปเมื่อก่อนมากขึ้น ทำให้อวัยวะ
ส่วนที่ทำงานบกพร่องกลับมาทำงานได้กีขึ้น เราก็จะมีสุขภาพดีขึ้น เช่น คนที่เป็นเบาหวาน เกิดจากอวัยวะส่วนที่

ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำตาลในเลือดทำงานบกพร่องหรือหยุดทำงาน เพราะว่าขาดสารอาหารที่ช่วยให้อวัยวะ
ส่วนนั้นทำงานได้ หลังจากร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อวัยวะส่วนนั้นก็จะค่อยๆกลับทำงานดีขึ้นๆ สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดจึงลดลง 
Herbalife ไม่ได้เข้าไปลดน้ำตาล แต่ให้สิ่งที่
ร่างกายต้องการเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด ส่วนในปัญหาสุขภาพอื่น ก็อธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน

3.

ทำไมคนที่มีปัญหาสุขภาพถึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมของเรา?

ปัญหาสุขภาพที่เรามักจะเป็น เช่น หัวใจ มะเร็ง ภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน โคเลสเตอรอล ไม่ได้เกิดจากการติด
เชื้อ ไม่มีเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค จึงไม่สามารถทานยา หรือฉีดยาเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อนั้นได้ ฉะนั้นเวลาเรา
ไปพบแพทย์ ยาที่เราได้รับจะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรเทาอาการที่มีอยู่และแพทย์ก็จะ
แนะนำว่า หากอยากให้อาการดีขึ้น ก็ให้ควบคุมอาหาร ทานอาหารให้ครบ
 5 หมู่ และมีแคลอรี่ต่ำ และออกกำลัง
กายควบคู่ไปด้วย การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่เราพอจะทำได้ หากเรามีเวลา แต่การหาอาหารทานให้ครบ
 5 หมู่

และมีแคลอรี่ต่ำนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ Herbalife คือโปรแกรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยที่สุด 
เพราะให้สารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสม และมีแคลอรี่ต่ำ โดยเป็นสารอาหารระดับเซลล์
 (Cellular

Nutrition) ร่างกายสามารถย่อยได้ง่าย และนำไปใช้ได้ประโยชน์เลย ทำให้ลดภาระการทำงานของระบบย่อยอา
หาร มีปริมาณ วิตามิน เกลือแร่ ไฟเบอร์ และน้ำ ในปริมาณสมดุล และควบคุมประมาณได้ง่าย และยังใช้เวลาใน
การทานเพียงแค่ 
2-3 นาทีเท่านั้น ซึ่งประหยัดเวลามากๆ

ส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่ติดเชื้อ เช่น หวัด เอดส์ ฯลฯ การทาน Herbalife จะช่วยให้ร่างกายของเรามี
ภูมิ
คุ้มกันมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น

4.

แล้วช่วยให้คนป่วยโรคอะไรอาการดีขึ้นได้บ้าง?

โปรแกรมของเราช่วยให้อาการต่อไปนี้ดีขึ้นได้: หอบ หืด ภูมิแพ้ ไซนัส ไมเกรน โรคกระเพาะ โลหิตจาง อ่อน
เพลียง่าย ปวดประจำเดือน เบาหวาน ความดันสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง หลอดเลือดตีบ มะเร็ง ฯลฯ และทำ
ให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอาจลดยาที่ทานลง จนถึงไม่ต้องทานยา (หยุดยาได้เมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ใช่หยุดทาน
ยาเอง) อาการของโรคต่างๆที่กล่าวมา อ้างอิงจากลูกค้าของเราที่บอกเล่าให้ทราบ

5.

แล้วจะหายขาดรึเปล่า?

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ใช่การรักษา ดังนั้น เรากล่าวได้เพียงว่า อาการของโรคจะดีขึ้น อาจช่วยลดปริมาณยา
ที่ทานได้จนอาจจะไม่ต้องทานยาของโรคประจำตัวอีก อย่างไรก็ตาม จะหยุดยาได้เมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น

6.

หยุดยาของหมอเลยได้มั้ยเพราะต้องกินยาเยอะมาก?

การจะลดปริมาณยา หรือหยุดยา ต้องอยู่ในคำสั่งแพทย์เท่านั้น ให้ทานผลิตภัณฑ์ของเราร่วมกับยาที่แพทย์สั่ง
เมื่อร่างกายดีขึ้น แพทย์จะสั่งลดหรือหยุดยาเอง

7.

คนป่วยโรคอะไรที่กินไม่ได้?

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ Herbalife สามารถทานได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และไม่มีข้อห้ามหรือจำกัดสำหรับผู้ป่วย
โรคใดๆ แต่กรณีที่แพทย์สั่งงดอาหารเนื่องจากต้องผ่าตัด หลังผ่าตัด ตรวจร่างกาย หรือเหตุใดก็ตามให้งดทาน
ด้วย หรือผู้ป่วยที่ถูกสั่งงดอาหารบางจำพวก ให้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปให้แพทย์ตรวจก่อนเพื่อความสบายใจ

8.

ถ้าแพทย์ประจำตัวไม่ให้ทานหรือไม่แน่ใจจะทำยังไง?

ปกติแพทย์จะไม่ให้ทาน ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่จะทานทำจากอะไร เราสามารถนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือนำตัว
ผลิตภัณฑ์ไปให้แพทย์ประจำตัวดู แล้วถามแพทย์ดู 2-3 คำถามเช่น

-    มีส่วนผสมอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ Herbalife ที่เป็นอันตราย หรือเราทานไม่ได้?

-    ถ้ามีคืออะไร? แล้วส่งผลอะไรกับร่างกาย?

ถ้าแพทย์ตอบไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมนั้นในผลิตภัณฑ์ของ Herbalife หรือไม่ สามารถให้
แพทย์สอบถามกับผู้แทนจำหน่ายให้แน่ใจว่าสิ่งที่แพทย์คุณแนะนำ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้น เพราะแพทย์ส่วนใหญ่เรียนเรื่องโภชนาการ
น้อยมากๆ และความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโภชนาการสมัยใหม่เกิดขึ้นใหม่ๆทุกวัน

 
หน้าหลัก - รายการผลิตภัณฑ์ - ลงทะเบียน
ข้อมูลทางกฎหมาย - นโยบายความเป็นส่วนตัว - ข้อมูลการชำระเงิน - ข้อมูลการจัดส่งสินค้า - ติดต่อฉัน
© caballeros 2010. เว็บไซต์นี้ควบคุมดูแลโดย นาย โอฬาร ตันติภนา