privacy policy

กำหนดวิธีที่เจ้าของเว็บไซต์ (“เรา/เรา/ของเรา“) จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้และเป็นส่วนเพิ่มเติมจากและจะไม่ทำให้เสื่อมเสียในทางใด ๆ จากข้อกำหนด คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ทำในข้อกำหนด โดยการเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้เว็บไซต์ คุณตกลงและยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้